درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.semanticscholar.org/paper/MODELLING-CORROSION-RATES-IN-OIL-PRODUCTION-TUBING-Smith-Bartlett/a4fd3e371b91fb66ffeb89ea42bd0d1494239518
DOI: https://www.semanticscholar.org/paper/MODELLING-CORROSION-RATES-IN-OIL-PRODUCTION-TUBING-Smith-Bartlett/a4fd3e371b91fb66ffeb89ea42bd0d1494239518
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.