درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: “Let’s have a chat!”: a field study on relational governance in the evolution of new venture-accelerator relationships
DOI: https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2091493
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691066.2022.2091493

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.