درخواست مقاله


baran01

ارسال های توصیه شده

Title: Strategic planning: Threats and opportunities for planners: edited by John M. Bryson and Robert C. Einsweiler American Planning Association, Planners Press, Chicago, 1988

Author: Peter Hall

Journal or Ebook Name: Cities

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 6, Issue 4, November 1989, Pages 355–356

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264275189900577

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.