درخواست مقاله


chlorella

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Sustainable green solvents and techniques for lipid extraction from microalgae: A review
Author: Jeevan KumarS.P.ab1Vijay KumarGarlapatiac1ArchanaDashaPeterScholzdRintuBanerjeea
Journal or Ebook Name: Algal Research
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 21, January 2017, Pages 138-147
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926416306671#preview-section-recommended-articles
DOI: https://doi.org/10.1016/j.algal.2016.11.014

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.