درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=EYuoHe4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=EYuoHe4AAAAJ:8k81kl-MbHgC
DOI: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=EYuoHe4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=EYuoHe4AAAAJ:8k81kl-MbHgC
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.