درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://onepetro.org/URTECONF/proceedinhttps://onepetro.org/REE/article-abstract/24/04/692/467076/Geomechanical-and-Fracture-Network-Interpretationgs-abstract/21URTC/1-21URTC/D011S021R001/465248
DOI: https://onepetro.org/URTECONF/proceedinhttps://onepetro.org/REE/article-abstract/24/04/692/467076/Geomechanical-and-Fracture-Network-Interpretationgs-abstract/21URTC/1-21URTC/D011S021R001/465248
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.