درخواست مقاله


mohamad654

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Virtual Visits for Outpatient Burn Care During the COVID-19 Pandemic
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34687201/
DOI: 10.1093/jbcr/irab202

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.