درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Description and Evaluation of the AACN Synergy Model for Patient Care Employing the Critique Frameworks of Chinn and Kramer (2011) and Fawcett and DeSanto-Madeya (2013)
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://journals.lww.com/advancesinnursingscience/Abstract/2021/10000/Description_and_Evaluation_of_the_AACN_Synergy.5.aspx
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.