درخواست مقاله


chlorella

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Modern developmental aspects in the field of economical harvesting and biodiesel production from microalgae biomass
Author: GulMuhammada1Md AsrafulAlama1M.MofijurbdM.I.JahirulcYongkunLvaWenlongXiongaHwai ChyuanOngbJingliangXua
Journal or Ebook Name: https://www.sciencedirect.com/journal/renewable-and-sustainable-energy-reviews
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 135, January 2021, 110209
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032120304986
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110209

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.