درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://link.springer.com/article/10.1007/s42461-020-00376-6https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08827508.2021.1910510
DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s42461-020-00376-6https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08827508.2021.1910510
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.