درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/figure/The-1-H-NMR-chemical-shift-values-d-ppm-of-aniline-and-2-butylthioaniline-and-the-NOE_fig1_6759498
DOI: https://www.researchgate.net/figure/The-1-H-NMR-chemical-shift-values-d-ppm-of-aniline-and-2-butylthioaniline-and-the-NOE_fig1_6759498
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.