درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Joshi, S. S., Thammishetti, N., & Prakash, S. S. (2020). Flexure-Shear Behavior of Hybrid Fiber-Reinforced Prestressed Concrete Beams. ACI Structural Journal, 117(1).‏
DOI: Joshi, S. S., Thammishetti, N., & Prakash, S. S. (2020). Flexure-Shear Behavior of Hybrid Fiber-Reinforced Prestressed Concrete Beams. ACI Structural Journal, 117(1).‏
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.