درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://doi.org/10.4324/9781315113562
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315113562
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315113562/developing-research-mathematics-education-tommy-dreyfus-mich%C3%A8le-artigue-despina-potari-susanne-prediger-kenneth-ruthven?refId=deb6c4a4-54bf-4d62-a817-175dc1ffd235&context=ubx

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.