درخواست فوری دانلود مقاله از acs


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Correlation between Permselectivity and Chemical Structure of Overoxidized Polypyrrole Membranes Used in Electroproduced Enzyme Biosensors

Author: F. Palmisano , , C. Malitesta , , D. Centonze , , P. G. Zambonin

Journal or Ebook Name: Anal. Chem., 1995, 67 (13), pp 2207–2211

Volume, Issue, Year and Pages : Anal. Chem., 1995, 67 (13), pp 2207–2211

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac00109a046

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.