درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Pharmaceutical Care in Community Pharmacies: Practice and Research from Around the World

Author: Karen B Farris, PhD

Journal or Ebook Name: Ann Pharmacother September

Volume, Issue, Year and Pages : 2005 vol. 39 no. 9 1539-1541

Link: http://www.theannals.com/content/39/9/1539.short

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.