درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: M. Ahmadinia, and J. Sadeh, “A modified wide area backup protection scheme for shunt-compensated transmission lines,” Electric Power Systems Research. Vol. 183, pp. 1_9, 2020.
DOI: M. Ahmadinia, and J. Sadeh, “A modified wide area backup protection scheme for shunt-compensated transmission lines,” Electric Power Systems Research. Vol. 183, pp. 1_9, 2020.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.