درخواست دانلود مقاله1


mrg7160

ارسال های توصیه شده

Title: Skeletal Point Stresses in Circumferentially Notched Tension Bars Undergoing Tertiary Creep Modelled with Physically Based Constitutive Equations

Author:

A. M. Othman,

D. R. Hayhurst,

and B. F. Dyson

 

Journal or Ebook Name: Proc. R. Soc. Lond. A

Volume, Issue, Year and Pages : May 8, 1993 441 1912 343-358;

Link: http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/441/1912/343.full.pdf+html

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.