درخواست دانلود مقاله2


mrg7160

ارسال های توصیه شده

Title: Stress regime-dependent creep constitutive model considerations in finite element continuum damage mechanics

Author: E Hosseini

Journal or Ebook Name: International Journal of Damage Mechanics

Volume, Issue, Year and Pages : 000

Link: http://ijd.sagepub.com/content/early/2013/03/15/1056789513479810.abstract

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.