درخواست مقاله


mehdibozorgi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Nonlinear Thermo-Electro-Mechanical Buckling of Higher-Order Shear Deformable Stiffened FG-GRC Laminated Plate
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S175882512250051X
DOI: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S175882512250051X

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.