درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.1615/JEnhHeatTransf.v12.i2.10
DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.v12.i2.10
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.dl.begellhouse.com/journals/4c8f5faa331b09ea,050b70ad0246b296,40dd54162c377b64.html#

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.