درخواست مقاله


chlorella

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:Energy evaluation of algal cell disruption by high pressure homogenisation 
Author:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.11.049
Journal or Ebook Name: https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology
Volume, Issue, Year and Pages: https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology/vol/184/suppl/C
Link:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852414016514 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.11.049

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.