درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 10.1097/00005131-199705000-00006
DOI: 10.1097/00005131-199705000-00006
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: RogersFB, ShackfordSR, RicciMA, HuberBM, AtkinsT. Prophylactic vena caval filter insertion in selected high-risk orthopaedic trauma patients. Journal of Orthopaedic Trauma 1997;11(4):267-72.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.