درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/283738083_Influence_of_sodium_tripolyphosphate_STPP_antiscalant_on_the_corrosion_of_carbon_steel_in_cooling_water_systems
DOI: https://www.researchgate.net/publication/283738083_Influence_of_sodium_tripolyphosphate_STPP_antiscalant_on_the_corrosion_of_carbon_steel_in_cooling_water_systems
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.