درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: http://dx.doi.org/10.2174/1389450121666200727115454
DOI: http://dx.doi.org/10.2174/1389450121666200727115454
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Management of Glioblastoma Multiforme by Phytochemicals: Applications of Nanoparticle-Based Targeted Drug Delivery System

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.