درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.wiley.com/en-us/Trading+Price+Action+Reversals%3A+Technical+Analysis+of+Price+Charts+Bar+by+Bar+for+the+Serious+Trader-p-9781118172308
DOI: https://www.wiley.com/en-us/Trading+Price+Action+Reversals%3A+Technical+Analysis+of+Price+Charts+Bar+by+Bar+for+the+Serious+Trader-p-9781118172308
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.