درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: S. Parvizi, S. Eslamian, M. Gheysari, A. Gohari, and S. S. Kopai, “Regional frequency analysis of drought severity and duration in Karkheh River Basin, Iran using univariate L-moments method,” Environ. Monit. Assess., vol. 194, no. 5, pp. 1–23, 2022.
DOI: S. Parvizi, S. Eslamian, M. Gheysari, A. Gohari, and S. S. Kopai, “Regional frequency analysis of drought severity and duration in Karkheh River Basin, Iran using univariate L-moments method,” Environ. Monit. Assess., vol. 194, no. 5, pp. 1–23, 2022.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.