درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: “ناوبري تلفیقی توأم با شناسایی خطاهاي اثر زمین در فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از فیلترهاي ابتکاري
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: دکتر حامد محمد کریمی

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.