درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/319272825_Deploying_Variable_Valve_Timing_System_in_'OM457'_Diesel_Engine_to_Reduce_Specific_Fuel_Consumption_and_Its_Impact_on_Emissions
DOI: https://www.researchgate.net/publication/319272825_Deploying_Variable_Valve_Timing_System_in_'OM457'_Diesel_Engine_to_Reduce_Specific_Fuel_Consumption_and_Its_Impact_on_Emissions
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.