درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/figure/ROS-level-measured-by-flow-cytometry-using-H-2-DCFDA-dye-in-embryonic-stem-cells-ESCs_fig2_316027411
DOI: https://www.researchgate.net/figure/ROS-level-measured-by-flow-cytometry-using-H-2-DCFDA-dye-in-embryonic-stem-cells-ESCs_fig2_316027411
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.