درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.semanticscholar.org/paper/XSS-%E2%80%93-A-Next-Generation-Windfarm-Support-Vessel-Jupp-Sime/132fb7fac8fa3ce3255fd8a3b48df3dd187d54f5#paper-header
DOI: https://www.semanticscholar.org/paper/XSS-%E2%80%93-A-Next-Generation-Windfarm-Support-Vessel-Jupp-Sime/132fb7fac8fa3ce3255fd8a3b48df3dd187d54f5#paper-header
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.