درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=al+7075+alloy&oq=AL+7075#:~:text=Inhibition%20of%20aluminum%207075%20alloy%20corrosion%20by%20the%20concerted%20action%20of%20nitrate%20and%20oxalate%20salts
DOI: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=al+7075+alloy&oq=AL+7075#:~:text=Inhibition%20of%20aluminum%207075%20alloy%20corrosion%20by%20the%20concerted%20action%20of%20nitrate%20and%20oxalate%20salts
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.