درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000794.
DOI: DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000794.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Borana, L., Yin, J.H., Singh. D.N., Shukla S.K., and Pei, H.F. (2016). Influences of Initial Water Content and Roughness on Skin Friction of Piles Using FBG Technique. International Journal of Geomechanics, ASCE. DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000794.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.