درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://projecteuclid.org/journals/statistical-science/volume-35/issue-3/Comment--Matching-Methods-for-Observational-Studies-Derived-from-Large/10.1214/19-STS740.short?tab=ArticleLinkCited
DOI: https://projecteuclid.org/journals/statistical-science/volume-35/issue-3/Comment--Matching-Methods-for-Observational-Studies-Derived-from-Large/10.1214/19-STS740.short?tab=ArticleLinkCited
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.