درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: A. Aderibole, H. H. Zeineldin, M. Al Hosani and E. F. El-Saadany, "Demand Side Management Strategy for Droop-Based Autonomous Micro grids Through Voltage Reduction," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 34, no. 2, pp. 878-888, June 2019.
DOI: A. Aderibole, H. H. Zeineldin, M. Al Hosani and E. F. El-Saadany, "Demand Side Management Strategy for Droop-Based Autonomous Micro grids Through Voltage Reduction," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 34, no. 2, pp. 878-888, June 2019.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.