درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: A 6.4-kW peak power near-single-mode quasi-continuous wave fiber laser oscillator employing spindle-shaped ytterbium-doped fiber
DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108338
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: مقاله 2022 است و با SCI-Hub دانلود نشد.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.