درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://dl.asminternational.org/alloy-digest/article-abstract/11/9/Ni-74/1019/UDIMET-520High-Temperature-Alloy?redirectedFrom=fulltext
DOI: https://dl.asminternational.org/alloy-digest/article-abstract/11/9/Ni-74/1019/UDIMET-520High-Temperature-Alloy?redirectedFrom=fulltext
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.