درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: The potential and constraint of work gamification for employees’ creative performance
DOI: https://doi.org/10.1080/02642069.2022.2045278
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: The potential and constraint of work gamification for employees’ creative performance Juliet E. IkhideORCID Icon,Ahmet Tarik TimurORCID Icon &Oluwatobi A. Ogunmokunb Rabat Business School, International University of Rabat, Rabat, Morocco ORCID Iconhttps://orcid.org/0000-0002-0095-1522 ORCID Icon Pages 360-382 | Received 01 Jul 2021, Accepted 07 Jan 2022, Published online: 01 Mar 2022

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.