درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Cheng, Y.P., Nakata, Y., Bolton, M.D., 2003. Discrete element simulation of crushable soil. Geotechnique 53 (7), 633–641.
DOI: Cheng, Y.P., Nakata, Y., Bolton, M.D., 2003. Discrete element simulation of crushable soil. Geotechnique 53 (7), 633–641.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.