درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Potassium Supplementation to Prevent Severe Hypokalemia and Paralysis after High-Dose Methylprednisolone for Ophthalmopathy in Uncontrolled Graves Disease: A Case Report
DOI: Potassium Supplementation to Prevent Severe Hypokalemia and Paralysis after High-Dose Methylprednisolone for Ophthalmopathy in Uncontrolled Graves Disease: A Case Report
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.