درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.archive.org/work/n572we5iznaahikbhh5n6iuspm/access/wayback/http://cleftpalatejournal.pitt.edu:80/ojs/cleftpalate/article/download/1105/1105
DOI: https://scholar.archive.org/work/n572we5iznaahikbhh5n6iuspm/access/wayback/http://cleftpalatejournal.pitt.edu:80/ojs/cleftpalate/article/download/1105/1105
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Compensatory speech behaviors in individuals with cleft palate: a regulation/control phenomenon

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.