درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Tracking Tag Stabilization with a Small-Diameter Implant in an Edentulous Mandible to Assist Dynamically Navigated Surgery: A case report
Author: 
Journal or Ebook Name: J Oral Implantol 
Volume, Issue, Year and Pages: 2021
Link: https://meridian.allenpress.com/joi/article-abstract/doi/10.1563/aaid-joi-D-21-00234/476007/Tracking-Tag-Stabilization-with-a-Small-Diameter?redirectedFrom=fulltext
DOI: 10.1563/aaid-joi-D-21-00234

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
2 hours ago, سروش 1390 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Tracking Tag Stabilization with a Small-Diameter Implant in an Edentulous Mandible to Assist Dynamically Navigated Surgery: A case report
Author: 
Journal or Ebook Name: J Oral Implantol 
Volume, Issue, Year and Pages: 2021
Link: https://meridian.allenpress.com/joi/article-abstract/doi/10.1563/aaid-joi-D-21-00234/476007/Tracking-Tag-Stabilization-with-a-Small-Diameter?redirectedFrom=fulltext
DOI: 10.1563/aaid-joi-D-21-00234

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.