درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: http://dx.doi.org/10.1515/hf.1999.088
DOI: http://dx.doi.org/10.1515/hf.1999.088
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: The effective diffusion coefficient and mass transfer coefficient of nordic softwoods as calculated from direct drying experiments Holzforschung. 1999, Vol 53, Num 5, pp 534-540 ; ref : 35 ref CODEN HOLZAZ ISSN 0018-3830

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.