درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Initial Experience with Tenecteplase as the Intravenous Thrombolytic of Choice Before Mechanical Thrombectomy for Large Vessel Occlusion Acute Ischemic Stroke (P4-10.010)
DOI: Initial Experience with Tenecteplase as the Intravenous Thrombolytic of Choice Before Mechanical Thrombectomy for Large Vessel Occlusion Acute Ischemic Stroke (P4-10.010)
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.