درخواست دانلود مقاله


optic

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

In-Depth Electrochemical Investigation of Surface Attachment Chemistry via Carbodiimide Coupling

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.5b01863#

توضیحات: 
لطفا در فرمت "نهایی مجله" دانلود شود.
فرمت های دیگر آن قابل دانلود است.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.