درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Doi: 10.1177/1468087418778987
DOI: Doi: 10.1177/1468087418778987
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Alaviyoun SS, Ziabasharhagh M. Experimental thermal survey of automotive turbocharger. International Journal of Engine Research. 2020; 21(5):766-780. Doi: 10.1177/1468087418778987

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.