درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Sieber, S.; Buzek, P.; Schleyer, P. v. R.; Koch, W.; Carneiro, J. W. de. M. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 259.
DOI: Sieber, S.; Buzek, P.; Schleyer, P. v. R.; Koch, W.; Carneiro, J. W. de. M. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 259.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.