درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/296229674_SCALING_AND_NON-DIMENSIONALIZATION_STUDIES_ON_MIXING_CHARACTERISTICS_WITHIN_A_RECTANGULAR_SUPERSONIC_GASEOUS_EJECTOR
DOI: https://www.researchgate.net/publication/296229674_SCALING_AND_NON-DIMENSIONALIZATION_STUDIES_ON_MIXING_CHARACTERISTICS_WITHIN_A_RECTANGULAR_SUPERSONIC_GASEOUS_EJECTOR
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.