درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/274256589_CFD_Analysis_of_the_Static_Hole_Error_Caused_by_Tappings_In_Venturi_meters_Operating_In_High-Pressure_Gas
DOI: https://www.researchgate.net/publication/274256589_CFD_Analysis_of_the_Static_Hole_Error_Caused_by_Tappings_In_Venturi_meters_Operating_In_High-Pressure_Gas
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.