درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 0999791761
DOI: 0999791761
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: کتاب حل تمرین می باشد با عنوان: GeoTol Pro 2020 Solutions Manual: A Practical Guide to Geometric Tolerancing Per ASME Y14.5-2018

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.