درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: ] Y.G. Berkovich and K.R. Nekrasov, Finite groups with large sums of degrees of irreducible  characters, (Russian) Publicationes Mathematicae Debrecen 33 (1986), 333-54.
DOI: ] Y.G. Berkovich and K.R. Nekrasov, Finite groups with large sums of degrees of irreducible characters, (Russian) Publicationes Mathematicae Debrecen 33 (1986), 333-54.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.